Thông tin thành viên

Photo
Họ và tên Phạm Trung Chiến
Giới tính Nam
Website http://violet.vn/chiennhan
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Phan Thanh
Quận/huyện Huyện Bắc Bình
Tỉnh/thành Bình Thuận
Chuyên môn Toán học, Tin học
Xác thực bởi Nguyễn Lương Hùng, Nguyễn Ngọc Giao Ngôn
Đã đưa lên 1944 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 2852 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 25 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 69907 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này