Thông tin thành viên

Photo
Họ và tên Nguyễn Hồng Phong
Giới tính Nam
Chức vụ Học sinh
Đơn vị Trường THCS Thọ Nghiệp
Quận/huyện Huyện Xuân Trường
Tỉnh/thành Nam Định
Xác thực bởi Trần Khắc Tuyên, Trần Khắc Đảm
Đã đưa lên 0 tài liệu
Đã tải về 170 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 16 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 38 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này